Czy znasz prawdziwą siłę swojego głosu?

>
Czy znasz prawdziwą siłę swojego głosu?
Choose a language / Wybierz język
Non-voters could make or break the European elections this May 2019. This election is so close--your vote can make a huge difference!
Ci którzy nie głosują mogą zadecydować o wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019. Wyniki są tak wyrównane, że Twój głos może zrobić wielką różnicę.

Check out POLITICO to see how many non-voters it would take to beat the leading party in your country.
Na POLITICO możesz sprawdzić ile niegłosujących osób potrzeba żeby przebić wynik największych partii w Polsce.

Sign up to #ThisTimeImVoting to find local events and persuade others to vote!
Zapisz się do #Tymrazemgłosuję żeby znaleźć wydarzenia w Twojej okolicy i zachęć innych do głosowania!
Check Answers
Review Answers

This time i'm voting

Launched by the Migration Policy Group, VoteEuropa is a partner of this time I’m voting, the European Parliament’s official non-partisan campaign to encourage voters and volunteers to get-out-the-vote in May’s European elections.

Persuade your community to vote

Contact us

The VoteEuropa project is co-funded by the European Parliament. This project reflects only the views of the Migration Policy Group. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

europarl-tr (1)

© VoteEuropa 2019. All rights reserved

Designed and built by Fastlane

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart